Top Left Background Top Right Background
Bottom Right Background

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY WPSCOUT.CZ PRO UŽIVATELE NEBO ČLENA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tadeáš Kula., se sídlem Záchlumí 115, Záchlumí, PSČ 56186, IČO 01541790, nezapsaný v obchodním rejstříku („Provozovatel“), vydává tyto Produktové podmínky Wpscout.cz pro Uživatele a Členy („Produktové podmínky“), které upravují podmínky používání Wpscout.cz a souvisejících Služeb Uživateli nebo Členům.

1.2 Kontaktní údaje jsou dostupné na https://wpscout.cz.

2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v těchto Produktových podmínkách, ale blíže těmito Produktovými podmínkami nespecifikované, mají význam stanovený Podmínkami používání.

3. POPIS SLUŽBY

3.1 Služba je poskytována Wpscout prostřednictvím příslušného Wpscout, pomocí kterého mohou Poptávající, Zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své poptávky a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil.

3.2 Vytvoření poptávky je poskytováno ze strany společnosti Wpscout zdarma.

3.3 Vytvoření profilu a reakce na poptávky jsou zpoplatněny částkou 799 Kč na rok.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1 Uživatelé, kteří mají zájem o přidávání poptávek, mohou registraci provést prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách WPscout.cz, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace na Wpscout.cz. Registrace Uživatele pro vypisování poptávek je zdarma.

4.2 Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

4.3 Uživatel může svůj Účet na Wpscout.cz kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Wpscout.cz, dostupného na https://wpscout.cz. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z WPscout.cz (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

4.4 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

5. REGISTRACE ČLENA

5.1 Členi, kteří mají zájem o vytvoření profilu, mohou registraci provést prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách WPscout.cz, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace na Wpscout.cz. Registrace Člena je zpoplatněna částkou 799 Kč na rok.

5.2 Registrací Člena dochází k vytvoření Účtu Člena.

5.3 Člen může svůj Účet na Wpscout.cz kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Wpscout.cz, dostupného na https://wpscout.cz. Zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z WPscout.cz (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).

5.4 Člen nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Člena zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Člena.

6. PRŮBĚH POUŽÍVÁNÍ WPSCOUT.CZ

5.1 Používání některých Služeb je Uživatelům a Členům umožněno pouze na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele nebo Člena na WPscout.cz po celou dobu existence Účtu, nejdéle však po dobu provozování WPscout.cz.

5.2 Po provedení registrace se Uživateli nebo Členovi vytvoří profil, za účelem jeho prezentace potenciálním Poptávajícím. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli nebo Členovi. Profil má potenciálním Uživateli nebo Členům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli nebo Členovi.

5.3 V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit potenciálním Poptávajícím oprávněným následně Uživatele nebo Člena kontaktovat s případnou nabídkou, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Wpscout.cz nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů.

5.4 Na základě vyplněných údajů Uživatele nebe Člena jeho aktivity v rámci WPscout.cz je oprávněn Uživateli nebo Členovi zasílat oznámení a doporučení týkající se Uživatele nebo Člena preferovaných pracovních pozic.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 23. 4. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.

Tadeáš Kula, WPscout

Na začátek
Zavřít oznámení

Poslední novinky

Další novinky

The demo site does not allow user regstraion. However, to check the dashboard you can login to a demo account instead.

The page you are trying to access is protected and requires authentication, do you want to login to a demo account to access this page?

Zavřít oznámení
Note:

You are are not allowed to perform this action on demo site.